Motivatie en inspiratie

Profiel

Ik ben:

  • Analytisch en betrokken. Mijn kracht ligt in het analyseren van de vraag en het vertalen daarvan naar gewenste doelstellingen en producten. Ik ben gedreven om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Lijnen uitzetten en het overzicht behouden.
  • Bewust van kwaliteit. Altijd bezig om effectiviteits- en efficiëntieslagen te maken, gericht op de toekomst. Met de juiste balans tussen doelstelling en kwaliteit.
  • Resultaatgericht en een doorzetter, houd in mijn handelen steeds het doel voor ogen.
  • Een goed luisteraar. Ik vind het belangrijk dat de klant/opdrachtgever zich gehoord voelt en laat dan ook merken dat ik deze heb gehoord en begrepen en laat zien hoe ik de vraag vertaal naar concrete doelstellingen.
  • Een teamspeler. Het is belangrijk om gezamenlijk (zowel klant/opdrachtgever als andere betrokkenen) te bepalen hoe het doel behaald moet worden. Waarbij ervaring en talent van iedere teamlid ten volle wordt benut.

Onder andere inzetbaar bij / als

Inrichten van processen

Het is mijn streven om processen binnen een organisatie goed in te richten. En met goed inrichten, bedoel ik dat de visie, vertaald naar doelstellingen, vertaald en beschreven wordt naar eenduidige functies, taken en werkzaamheden. Hierdoor is het voor iedereen helder wat er van hem/haar wordt verwacht en wat de verantwoordelijkheden zijn. Op die manier vertaal ik visie naar de praktijk. Dit is een van de belangrijkste stappen binnen procesinrichting. De meeste bedrijven blijven hangen in het opstellen van een visie. Wat dit concreet voor de werkvloer inhoudt, wordt vaak vergeten. Of men gaat ervanuit dat mensen dat vanzelf wel oppakken.

Functioneel beheer

Als functioneel beheerder ontzorg ik de business van ICT issues. Het mijn taak om de consequenties van gewenste aanpassingen in de informatievoorziening te beheren en te beheersen. Business requirements veranderen continue, zaak is dat bewaakt wordt of de informatievoorziening nog adequaat invulling geeft aan die veranderende behoeftes. Functioneel beheer is daarbij spin in het web. Om een goed functioneel beheer neer te zetten is een duidelijke afbakening op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen betrokken belangrijk. Deze afbakening moet afgesproken zijn met de omgeving en gemandateerd door het management

(Interim) Manager

Ik ben gedreven en doelgericht. Ik wil graag iets bereiken en ben bereid om me daarvoor in te zetten. Ik doorzie snel complexe zaken en kan deze vereenvoudigen. Ik wacht niet af maar ik ben proactief met een duidelijk doel voor ogen. Ik ben mensgericht, besluitvaardig en communicatief vaardig. Ik weet welke rol ieder teamlid moet vervullen om de bedrijfsdoelstellingen te behalen en zorgt er voor dat iedereen het best tot z’n recht komt en optimaal kan presteren.